Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Ottawa, Kanada.

Ambassaden är den formella kommunikationslänken mellan den svenska och den kanadensiska regeringen. Ambassadören leder ambassadens arbete och är Sveriges officiella representant i Kanada. Vi bevakar och rapporterar till den svenska regeringen om politiska, ekonomiska och finansiella händelser och skeenden i Kanada som är av betydelse för våra bilaterala förbindelser.

Ambassaden fyller rollen av en svensk myndighet när det gäller konsulära och migrationsrelaterade frågor, vilket inkluderar utfärdande av pass och olika typer av certifikat, visum för studenter, uppehålls- och arbetstillstånd samt hjälp till svenskar i nödsituationer.

Sverige har honorärkonsulat, som tar hand om konsulära och andra typer av tjänster, i Calgary, Edmonton, Montréal, Québec City, Regina, Toronto, Vancouver och Winnipeg.

Vi står till ditt förfogande. Om du har frågor eller vill komma in kontakt med oss når du ambassaden på: +1 613-244-8200 eller via e-post: ambassaden.ottawa@gov.se. Besök gärna regelbundet vår hemsida och sociala media för nyheter och annan användbar information.

Personal

Personal utsänd från Sverige

photo
Ambassadör Urban Ahlin

Karin Öhman
Ambassadråd

Josefine Natt och Dag
Förste ambassadsekreterare, administration och konsulära frågor

Överste Håkan Andersson
Försvarsattaché i Kanada (baserad i Washington)

Överste Jonas Nellsjö
Biträdande Försvarsattaché i Kanada (baserad i Washington)

Lokalanställd personal

Robin Lindh
Migration och administration

Åsa Corneliusson
Sverigefrämjande


Anna Silvennoinen
Sverigefrämjande

Marie Devlin
Näringslivsfrämjare och kassör

Helena Anderson
Konsulär handläggare

Senast uppdaterad 01 jun 2021, 09.14