Meny

Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Ottawa, Kanada

Ambassaden är den formella kommunikationslänken mellan den svenska och den kanadensiska regeringen. Ambassadören leder ambassadens arbete och är Sveriges officiella representant i Kanada. Vi bevakar och rapporterar till den svenska regeringen om politiska, ekonomiska och finansiella händelser och skeenden i Kanada som är av betydelse för våra bilaterala förbindelser.

Ambassaden fyller rollen av en svensk myndighet när det gäller konsulära och migrationsrelaterade frågor, vilket inkluderar utfärdande av pass och olika typer av certifikat, visum för studenter, uppehålls- och arbetstillstånd samt hjälp till svenskar i nödsituationer.

Sverige har honorärkonsulat, som tar hand om konsulära och andra typer av tjänster, i Calgary, Edmonton, Montréal, Québec City, Regina, Toronto, Vancouver och Winnipeg.

Vi står till ditt förfogande. Om du har frågor eller vill komma in kontakt med oss når du ambassaden på: +1 613-244-8200 eller via e-post: sweden.ottawa@gov.se. Besök gärna regelbundet vår hemsida och sociala media för nyheter och annan användbar information.

Personal

Personal utsänd från Sverige


Ambassadör Urban Ahlin

Sandra Thorsson
Ambassadråd
+1-613-244-8205

Filippa Briggs
Andre ambassadsekreterare
Administration och konsulära frågor
+1-613-244-8215

Överste Lars Jäderblom
Biträdande försvarsattaché i Kanada (baserad i Washington)

Lokalanställd personal

Helena Anderson
Migration och kassör
sweden.ottawa.permits@gov.se

Marie Devlin
Handels- och näringslivsfrågor
+1-613-244-8206

Susan Doiron
Reception och ambassadörens sekreterare
+1-613-244-8225

Anton Heacock
Chaufför och kontorsadministration
+1-613-244-8202

Irini Mavroudis
Press, kommunikation, och kulturhandläggare
+1-613-244-8211

Agnetha Nilsson Edwards
Administration och konsulära ärenden
+1-613-244-8212 

 

 

 

 

 
Senast uppdaterad 07 mar 2019, 12.39