Alternate Text

Sveriges ambassadOttawa, Kanada

Lokal tid 16:35

Om oss

Myndighetschef Signe Burgstaller, Ambassadör

Ambassaden är den formella kommunikationslänken mellan den svenska och den kanadensiska regeringen. Ambassadören leder ambassadens arbete och är Sveriges officiella representant i Kanada. Vi bevakar och rapporterar till den svenska regeringen om politiska, ekonomiska och finansiella händelser och skeenden i Kanada som är av betydelse för våra bilaterala förbindelser.

Ambassaden fyller rollen av en svensk myndighet när det gäller konsulära och migrationsrelaterade frågor, vilket inkluderar utfärdande av pass och olika typer av certifikat, visum för studenter, uppehålls- och arbetstillstånd samt hjälp till svenskar i nödsituationer.

Sverige har honorärkonsulat, som tar hand om konsulära och andra typer av tjänster, i Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal, Québec City, Regina, Toronto, Vancouver och Winnipeg.

Vi står till ditt förfogande. Om du har frågor eller vill komma in kontakt med oss når du ambassaden på: +1 613-244-8200 eller via e-post: ambassaden.ottawa@gov.se. Besök gärna regelbundet vår hemsida och sociala media för nyheter och annan användbar information.

För kontakt med vår försvarsattaché vänligen besök hemsidan för Sveriges Ambassad i Washington.

Senast uppdaterad 23 maj 2024, 09.42