UD häver reseavrådan och Kanada undantags det tillfälliga inreseförbudet.

08 jul 2021

Reseavrådan för resor från Sverige till Kanada har lyfts. Personer med kanadensisk bosättning undantags det tillfälliga inreseförbudet.

Från och med den 8 juli 2021 hävs Sveriges avrådan från icke nödvändiga resor till Kanada. Vänligen observera att det fortfarande finns ett kanadensiskt inreseförbud för icke-nödvändiga resor.

Mer information från kanadensiska myndigheter här.

Från och med den 12 juli 2021 undantags personer med bosättning i Kanada det tillfälliga inreseförbudet för Sverige när de reser in från Kanada.

Vänligen observera att inresande till Sverige måste uppfylla inresevillkoren enligt Schengens gränskodex och viseringskodexen.

Mer information om inreserestriktioner för resa till Sverige från utlandet finns på polisens hemsida.

Covid-19 relaterad information, rekommendationer och inresekrav finner du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Senast uppdaterad 08 jul 2021, 10.33