Meny

CETA

Frihandelsavtalet CETA (the EU-Canada Comprehensive Economic Trade Agreement) öppnar för nya möjligheter för handel och näringslivsförbindelser mellan EU och Kanada.

99 % av tullarna mellan EU och Kanada kommer att tas bort genom frihandelsavtalet. De flesta varor och produkter är numera tullfria medan ett fåtal omfattas av succesiv tullnedtrappning. CETA omfattar även offentlig upphandling där företag inom EU och Kanada kan buda på offentliga upphandlingskontrakt i respektive land. Det innebär att svenska företag nu har samma rättigheter som kanadensiska företag till att ansöka om offentliga upphandlingskontrakt i Kanada, på federal, provinsiell och kommunal nivå. Vidare underlättar CETA tillfällig flytt av personal och tillhandahåller ett ramverk med syfte att förenkla erkännandet av professionella kvalifikationer och utbildningar mellan EU och Kanada.

För information om förutsättningar och regler för olika sektorer, se
Business Swedens hemsida och CETA-guide.

För mer information om CETA, relevant för dig som företagare:

Kommerskollegium - Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik: CETA-portal

Global Affairs Canada: Canada-European Union Trade Agreement

European Commission: SMEs and CETA

 

Senast uppdaterad 18 apr 2019, 15.01