Meny

Comprehensive Economic and Trade Agreement mellan EU och Kanada

Den 21 september 2017 trädde CETA, frihandelsavtalet mellan Europeiska Unionen och Kanada, provisoriskt i kraft efter 8 års förhandlingar.

CETA (the Comprehensive Economic Trade Agreement) öppnar för nya möjligheter för handel och näringslivsförbindelser mellan EU och Kanada genom att bland annat avlägsna 98 % av tullavgifter mellan parterna. De flesta varor och produkter är numera tullfria medan ett fåtal omfattas av succesiv tullnedtrappning.  

Exempel på produkter vars tullar kommer att avvecklas under en övergångsperiod är fordon och fartyg. Vissa jordbruksvaror är tullfria inom kvoter och enstaka jordbruksvaror, exempelvis kyckling och ägg, kommer inte att påverkas av CETA.

Avtalet omfattar även offentlig upphandling där företag inom EU och Kanada kan buda på offentliga upphandlingskontrakt i respektive land. Det innebär att Svenska företag nu har samma rättigheter som Kanadensiska företag till att ansöka om offentliga upphandlingskontrakt i Kanada, på federal, provinsiell och kommunal nivå. 

Vidare underlättar CETA tillfällig flytt av personal och tillhandahåller ett ramverk med syfte att förenkla erkännandet av professionella kvalifikationer och utbildningar mellan EU och Kanada. 

Förhandlingar och nästa steg

EU och Kanada skrev under CETA den 30 oktober 2016, efter EU-medlemsstaternas godkännande. Den 15 februari 2017 gav Europaparlamentet samtycke och 16 maj ratificerades CETA i Kanada. Detta öppnade för att CETA kunde träda i kraft provisoriskt den 21 september 2017. CETA kommer att implementeras fullt ut när samtliga parter ratificerat avtalet i enlighet med deras respektive konstitution.

Den 22 mars 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att godkänna CETA, vilket innebär att Sverige blir den nionde Europeiska medlemsstaten att ratificera handelsavtalet.

För mer information om CETA relevant för dig som företagare

För affärsmöjligheter i Kanada, kontakta Business Sweden

Senast uppdaterad 26 mar 2018, 10.05