Generalkonsulatets personal

På det svenska generalkonsulatet i Jerusalem arbetar följande personer:

Julius Liljeström 
Generalkonsul

Sektionen för politiska frågor, främjande och kommunikation

David Karlsson
Konsul
Chef för sektionen för politiska frågor, främjande och kommunikation
Myndighetschefens ställföreträdare

Rafik Lassel Sundström
Vicekonsul
Politiska och ekonomiska frågor, mänskliga rättigheter

Lina Tannous
Handläggare, främjande och kommunikation

Mirena Mardini
Generalkonsulns sekreterare

Henrietta Berner
Praktikant

Sektionen för utvecklingssamarbete

Göran Paulsson
Konsul
Chef för sektionen för utvecklingssamarbete

Erik Ringborg
Konsul
Biträdande chef för sektionen för utvecklingssamarbete
Utvecklingsanalytiker

Cecilia Branzén
Konsul
Controller

Klas Svensson
Konsul
Infrastruktur, miljö och tillgång till finansiering

Annika Karlsson
Konsul
Mänskliga rättigheter och demokrati

Annika Lysén
Konsul
Fred och nexus

Maher Daoudi
Programhandläggare
Humanitära frågor

Maria Ardaji
Programhandläggare
Civilsamhället och gender

Shaden Katbeh
Programhandläggare
Utveckling av den privata sektorn

Rula Daghash
Programhandläggare

Hwaida Sweilem
Programassistent

Sektionen för administration, migration och konsulära frågor

Claude Yousef 
Konsul
Chef för sektionen för administration, migration och konsulära frågor

Linn Lingvide
Vicekonsul
Registrator, administrativa frågor och passärenden

Samer Fleifel
Kassör, receptionist

Taline Deldelian
Kassör

Bruce Broussard
Administrativ handläggare

Leila Khalil
Assistent migration och konsulärt

Benny Minassian
Assistent migration och konsulärt

Khaldoun Bitar
Chaufför

Nader Abu Al Hawa
Chaufför

Fidaa Tabieh
Lokalvårdare

Salwa Hassan
Lokalvårdare

Senast uppdaterad 04 sep 2020, 08.50