Om generalkonsulatet

Sverige etablerade år 1903 ett honorärt generalkonsulat i Jerusalem och har sedan dess utan avbrott haft officiell närvaro i staden.

1991 omvandlades generalkonsulatet till ett karriärkonsulat med utsänd diplomatisk personal från Sverige. Idag täcker konsulatets verksamhetsområde såväl Jerusalem som Västbanken och Gaza.

Generalkonsulatet erbjuder konsulär service till svenska medborgare i verksamhetsområdet och utfärdar viseringar samt uppehålls- och arbetstillstånd till icke-svenska medborgare.

Det svenska generalkonsulatet i Jerusalem ansvarar för Sveriges officiella kontakter med den palestinska myndigheten samt för svenskt utvecklingssamarbete i Palestina.

Senast uppdaterad 20 dec 2017, 11.05