Angående inreseförbud till Sverige

15 maj 2020

EU:s medlemsländer, däribland Sverige, har infört tillfälligt inreseförbud från länder utanför EU/EES. Inreseförbudet har förlängts till den 30 juni.

 

EU:s medlemsländer kom den 17 mars överens om att varje medlemsland inför tillfälligt stopp för icke nödvändiga resor från länder utanför EU/EES. 

Läs pressmeddelandet från Sveriges regering om vad detta innebär för Sverige.

Frågor och svar om det nya inreseförbudet

Senast uppdaterad 15 maj 2020, 12.52