Alternate Text

Sveriges ambassadBagdad, Irak

Lokal tid 11:02

Dataskyddspolicy (GDPR)

Dataskyddspolicy för utlandsmyndigheterna & Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Om det av en registrerad uppgift på något sätt framgår eller annars går att ta reda på vem uppgiften rör så är det alltså en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, fotografier och videoklipp.

Våra behandlingar av personuppgifter

Utlandsmyndigheterna har rätt att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra de myndighetsuppdrag som riksdag och regering har gett dem. 

Mer info om dataskyddspolicyn finns på svenska och engelska.

Senast uppdaterad 09 aug 2023, 11.11