Sveriges statsminister uppmärksammar 25 års jubileet av Pekingplattformen

02 okt 2020

Med anledning av att det i år är 25 år sedan 189 av FNs medlemsstater antog den så kallade Pekingplattformen, en handlingsplan för hur målen i FN:s kvinnokonvention ska uppnås, höll Sveriges statsminister Stefan Löfven 1 oktober ett digitalt anförande i FN:s generalförsamling på temat jämställdhet i ljuset av coronapandemin.

I sitt tal lyfte Löfven bland annat upp hur år 2020, med flera jubileer inom jämställdhetsområdet, har överskuggats av covid-19-pandemin och hur krisen på många håll har orsakat ett ännu större glapp mellan kvinnor och män. Detta samtidigt som kvinnorna många gånger haft en betydande roll inom sjukvården och stått i första ledet under krisen.

Lövfen avslutade sitt tal med att betona att nu är tiden för makthavare och beslutsfattare att snabba på implementeringen av Pekingplattformen och att Sverige är redo att göra sin del.

Ta del av talet i sin helhet här.

Senast uppdaterad 05 okt 2020, 08.39