E-hälsomyndigheten slutar att utfärda covidbevis den 1 juli 2023

30 jun 2023

Den 30 juni löper förordningarna som reglerar EU:s digitala covidcertifikat och de svenska covidbevisen ut. Detta medför att svenska medborgare inte kommer att kunna hämta ut nya covidbevis efter den 30 juni samtidigt som vissa länder fortfarande kräver intyg för inresa. Intyg utfärdade innan den 30 juni kommer fungera under hela giltighetstiden. Läs mer på E-hälsomyndighetens hemsida.