Ambassadens personal

På Sveriges Ambassad i Jakarta arbetar följande utsänd personal:

Daniel Blockert
Ambassadör 

Gustav Dahlin
Ambassadråd
Biträdande myndighetschef
Politiska frågor

Angeliqa Lejonberg
Andre ambassadsekreterare
Handel och främjande

Anna Eriksson
Ambassadråd
Administration, konsulära- och migrationsfrågor 

Kommendörkapten Jan Westas
Försvarsattaché (sidoackrediterad från Singapore)

Erik Odar
Handelssekreterare, chef för Business Sweden

Senast uppdaterad 23 okt 2023, 13.41