Välkommen till Sveriges ambassad i Jakarta

På ambassaden i Jakarta arbetar drygt 20 personer, varav fyra utsända från Sverige. Sveriges ambassadör för Indonesien är även ackrediterad till Östtimor, Papua Nya Guinea och ASEAN.

Ambassadens huvuduppgift är att utveckla och fördjupa relationen mellan både Sverige och Indonesien och mellan Sverige och Östtimor samt mellan Sverige och Papua Nya Guinea. Bevakning och samverkan med ASEAN är en annan viktig uppgift för ambassaden. Sverige har haft diplomatiska förbindelse med Indonesien sedan 1950 och med Östtimor sedan 2002.

Ambassaden arbetar aktivt för att främja Sverige och svenska näringslivsintressen i Indonesien. Inom ramen för export- och investeringsfrämjandet samt det ökade handelsutbytet sker ett nära samarbete med Business Sweden som också finna representerat i landet. Näringslivsfrämjandet sker med tydligt fokus på hållbarhetsfrågor. Ambassaden bedriver också ett värderingsfrämjande med fokus på mänskliga rättigheter, inklusive HBTQi-rättigheter och jämställdhet, samt miljö och klimat. Därutöver sker en aktiv kommunikation och informationsspridning om Sverige, om Sverige som turistdestination och destination för universtitetsstudier.

Ytterligare en central uppgift för ambassaden är att följa, analysera och rapportera om den ekonomiska och politiska utvecklingen i Indonesien samt den regionala utvecklingen och arbetet inom ASEAN.

Indonesien är ett snabbt växande turistmål för svenskar och ambassaden har en viktig konsulär uppgift i att bistå nödställda svenskar i Indonesien med råd och stöd. Befinner man sig på Bali kan man även vända sig till Sveriges honorärkonsulatet i Sanur på Bali för hjälp. Befinner man sig i Östtimor finns ett honorärkonsulat i Dili, liksom det vid behov i Papua Nya Guinea går att kontakta svenska honorärkonsulatet i Port Moresby. 

Senast uppdaterad 19 jan 2023, 11.34