Välkommen till Sveriges ambassad i Jakarta

På ambassaden i Jakarta arbetar drygt 20 personer, varav fyra utsända från Sverige. Sveriges ambassadör för Indonesien är även ackrediterad till Östtimor och ASEAN.

Ambassadens huvuduppgift är att utveckla och fördjupa relationen mellan både Sverige och Indonesien och mellan Sverige och Östtimor. Bevakning och samverkan med ASEAN är en annan viktig uppgift för ambassaden. Sverige har haft diplomatiska förbindelse med Indonesien sedan 1950 och med Östtimor sedan 2002.

Ambassaden arbetar aktivt för att främja Sverige och svenska företag i Indonesien. Inom ramen för handelsfrämjandet har vi ett nära samarbete med Business Sweden och jobbar ständigt för att öka svensk export och import av varor. Ambassaden har också i uppdrag att sprida information om Sverige, underlätta student- och kulturbyte och främja de värderingar som Sverige står för. Dit hör mänskliga rättigheter med särskilt fokus på HBTQ-rättigheter, miljö och hållbar utveckling samt jämställdhet mellan könen.

Ytterligare en central uppgift för ambassaden är att följa, analysera och rapportera om den ekonomiska och politiska utvecklingen i Indonesien, Östtimor samt den regionala utvecklingen och arbetet inom ASEAN.

Indonesien är ett snabbt växande turistmål för svenskar och ambassaden har en viktig konsulär uppgift i att bistå nödställda svenskar i Indonesien med råd och stöd. Befinner man sig på Bali kan man även vända sig till Sveriges honorärkonsulatet i Sanur på Bali för hjälp.

Senast uppdaterad 29 aug 2018, 14.31