Välkommen till Sveriges ambassad i Jakarta

På ambassaden i Jakarta arbetar drygt 17 personer, varav fyra utsända från Sverige. Sveriges ambassadör för Indonesien är även ackrediterad till Östtimor, Papua Nya Guinea och ASEAN.

Ambassadens har till uppgift att ta tillvara svenska intressen och att stärka relationerna mellan Sverige och Indonesien, att upprätthålla de goda relationerna mellan Sverige och Östtimor, samt mellan Sverige och Papua Nya Guinea. Bevakning och samverkan med ASEAN är en annan viktig uppgift för ambassaden.

En av ambassadens främsta uppgifter är att ta tillvara svenska ekonomiska intressen genom att främja både svenskt näringsliv, handel och investeringar i Indonesien. Inom ramen för export- och investeringsfrämjandet samt det ökade handelsutbytet sker ett nära samarbete med Business Sweden som finns representerat i landet. Export- och näringslivsfrämjandet sker med tydligt fokus på hållbarhetsfrågor och grön omställning. Ambassaden och Business Sweden, Team Sweden, har tillsammans med Indonesien etablerat ett särskilt partnerskap för att nå de hållbara utvecklingsmålen. Utifrån svenska komparativa fördelar och efterfrågan i Indonesien görs särskilda näringslivssatsningar för att öka de svenska investeringarna inom energi-, transport-, industri- samt hälsosektorn. 

Läs mer om SISP.

Ambassaden för en dialog med Indonesien om vikten av ett nära samarbete kring globala utmaningar såsom klimatförändringar, tillgång på energi, matsäkerhet, vikten av jämställdhet och demokrati. Tillsammans med Indonesien arbetar Sverige för att säkra regelbaserad världsordning, inkl. internationell rätt. 

Indonesien är ett prioriterat land för Sverige och den säkerhetspolitiska dialogen är av betydelse i den bilaterala relationen.

Ambassaden bedriver också en aktiv kommunikation och informationsspridning om Sverige som turistdestination och destination för universitetsstudier.

Indonesien är ett snabbt växande turistmål för svenskar och ambassaden har en viktig konsulär uppgift i att bistå nödställda svenskar i Indonesien med råd och stöd. Vid behov och om man befinner sig på Bali kan man vända sig till Sveriges honorärkonsulat i Sanur för hjälp. Befinner man sig i Östtimor finns ett honorärkonsulat i Dili, liksom det i Papua Nya Guinea går att kontakta svenska Honorärkonsultatet i Port Moresby vid behov. 

Senast uppdaterad 19 jan 2023, 11.34