• Svenska

Om utlandet Indonesien

Sweden-Indonesia Sustainability Partnership

Indonesien är en av de snabbast växande exportmarknaderna i Sydostasien, har en befolkning på nära 280 miljoner och visar stor potential för en grön omställning. Detta gör landet väl positionerat som en nyckelpartner till Sverige för både företagsexpansion och grön omställning.

Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) är en plattform för att driva partnerskap med myndigheter och företag mot de globala målen. Genom Team Sweden’s samlade ansats bidrar SISP-partnerskapet till den gröna omställningen, innovativa lösningar, digital utveckling och förbättrad sjukvård, med ökad sysselsättning i moderna sektorer som följd. Med ett G2G-avtal om samverkan mellan företag och den offentliga sektorn har Sverige åtagit sig att leverera tekniska lösningar, expertis och investeringar till Indonesien i stöd för Agenda 2030 och med målet att vinna nya affärsmöjligheter för svenska företag. Båda länderna har förbundit sig till ambitiösa klimatmål. Därför har gröna och hållbara lösningar inom energi, transport, digitalisering/Industri 4.0 och sjukvård identifierats som samarbetsområden inom SISP ramverket. De fyra fokusområdena inom SISP bygger på marknadsanalyser, kommersiella intressen, identifierade hållbarhetsbehov och den svenska resursbasen.

Områden för samverkan och företagspartnerskap

SISP-partnerskap bygger på att sammanföra den offentliga sektorn, akademi och privata näringsliv för att säkerställa långsiktiga och hållbara lösningar.

Energi

För att framgångsrikt uppnå en grön omställning är behovet av hållbara energikällor avgörande. SISP-partners samarbetar för att nå Indonesiens nettonollmål genom att implementera förnybar energiproduktion, förbättra energieffektiviteten och utveckla smart elnätsteknik.

Transport

Med förbättrad kollektivtrafik minskar utsläppen och människor kan röra sig mer fritt, vilket ökar livskvaliteten. SISP-partners arbetar tillsammans för att realisera elektrifieringen av kollektivtrafiksystem och för att utveckla och stärka grön infrastruktur.

Digitalisering och Industri 4.0

Genom att dra nytta av svensk kompetens och kunskap om gröna industrier kommer SISP-partnerna att fokusera på digitalisering av industrier för att öka effektiviteten, stärka konkurrenskraften och minska utsläppen.

Sjukvård

Med målet att tillhandahålla högkvalitativ och säker sjukvård kommer SISP-partners utforska hur svensk expertis och tekniska innovationer kan stödja Indonesiens planer på nya och moderniserade sjukhus.

Senast uppdaterad 24 jul 2023, 14.27