Om oss

Välkommen till Sveriges generalkonsulat i Hongkong och Macao.

Sveriges generalkonsulat i Hongkong representerar Sverige i Hongkong och Macao. En viktig uppgift är att odla goda och breda relationer mellan Sverige och Hongkong resp. Macao. Generalkonsulatet arbetar med en rad olika frågor i syfte att främja svenska produkter, investeringar till Sverige, utbyte inom forskning och högre utbildning, kulturellt utbyte och svensk turism. Vidare ska generalkonsulatet förse UD och regeringskansliet med information om den politiska och ekonomiska utvecklingen in Hongkong och Macao. Att ge god konsulär service till svenska medborgare bosatta i Hongkong liksom till svenskar på tillfälligt besök är också en viktig uppgift.

Generalkonsulatet handlägger inte migrationsärenden. Du kan kontrollera statusen på din ansökan på Migrationsverkets hemsida. Följande kan kontrolleras: uppehållstillstånd för studenter, uppehålls- och arbetstillstånd, uppehållstillståndskort, pass och medborgarskap.

Länk till Migrationsverkets statuskontroll: www.migrationsverket.se/statuskontroll

Senast uppdaterad 02 sep 2022, 10.18