SNS Paris: Hur bör kapital beskattas?

Svenska Klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris 15 feb 2018, 18.00 - 20.00

Hur ska kapital beskattas? Ska vi ändra skatterna på kapitalinkomster och fastigheter? Vad tycker svenska folket om att beskatta kapital? Dessa är några av de frågor som forskarna i SNS Konjunkturråd 2018 ställer sig. I sin rapport diskuterar och analyserar de kapitalbeskattningen i Sverige.

Kapitalets värde växer i västvärlden, även i Sverige. Detta skapar möjligheter för investeringar, konsumtion och ökad tillväxt, men också oro för växande klyftor med politisk och social sprängkraft.

Forskarna i SNS Konjunkturråd 2018 analyserar och diskuterar den svenska kapitalbeskattningens utmaningar och vilka lärdomar forskningen ger om hur skatter bör utformas på bland annat bostäder, finansiella tillgångar och arv, utan att växtkraften kvävs eller kapital flyr utomlands.

Medverkande
Daniel Waldenström, (ordförande SNS Konjunkturråd 2018), professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning och gästprofessor, Sorbonne (Paris School of Economics)

Tid och plats
Torsdagen den 15 februari kl 19:00 - 21:00, Svenska Klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris.

Anmälan
Senast fredagen den 12 februari till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.

Betalning av medlemsavgift.

Senast uppdaterad 13 feb 2018, 10.52