”Demokratin i postsanningens tid” Konferens med Åsa Wikforss

02 okt 2023, 07.00

Svenska Klubben och Swedish Business and Policy Forum Paris - Åsa Wikforss är ledamot i Svenska Akademien och Kungliga Vetenskapsakademien. Hon disputeradenvid Columbia University, New York, 1996 och är sedan 2008 professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Åsa Wikforss är en flitigt anlitad föreläsare såväl i Sverige som internationellt. Under senare år hon sökt sig till populärvetenskapliga sammanhang och bland annat medverkat i radioprogrammen Vetandets värld och Filosofiska rummet. Med boken Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender (2017) samt sin medverkan i Sommar i P1 2018 fick hon ett brett publikt genomslag som bidrog till ett generellt lyft av filosofiintresset i Sverige. Boken undersöker det omdiskuterade fenomenet kunskapsmotstånd från ett filosofiskt perspektiv. I den diskuterar hon vad kunskap är, hur de samverkar med desinformation och vad vi kan göra för att möta hoten mot kunskapen. På initiativ av en av förlaget Fri tankes grundare, Björn Ulvaeus, delades boken ut till 110 000 gymnasister läsåret 2019/2020.

I boken Därför demokrati (2021, tillsammans med Mårten Wikforss) argumenterar hon för kunskapens centrala betydelse i ett fungerande folkstyre. När konspirationsteorier, kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik tar över riskerar demokratin att försvagas och på sikt gå under.

 

Åsa Wikforss har även framträtt på Dramaten i en serie Performance Lectures med namnet Om sanning. Frågor om tro, vetande, fake news och dess inverkan på vår demokrati står även i centrum denna afton då Åsa Wikforss gästar Swedish Business and Policy Forum och Svenska Klubben i Paris.

 

Varmt välkomna till en mycket intressant afton med ett angeläget tema!

Föredrag med cocktail.

Tid: 7 november kl 19.

Plats: Svenska Klubben i Paris

Avgift medlem: 30 €

Icke medlem: 35 €

Anmälan: mejl till direction@cercle-suedois.com

 eller via telefon 01 42 60 76 67.

Frågor: swedishpolicyforum@gmail.com

Senast uppdaterad 10 mar 2023, 10.53