Alternate Text

RepresentationFN, New York

Lokal tid 19:15

FN i korthet

Förenta Nationerna (FN) är en internationell organisation som grundades år 1945 och består idag av 193 medlemsländer. FN:s huvudsyfte inkluderar att upprätthålla internationell fred och säkerhet, skydda mänskliga rättigheter, bistå med humanitärt stöd, främja hållbar utveckling, samt upprätthålla internationell lag. FN:s nuvarande generalsekreterare är António Guterres från Portugal. Han är den nionde i ledet och tog över posteringen den 1 Januari 2017.

FN:s sex huvudorgan

  1. Generalförsamlingen, som inkluderar samtliga 193 medlemsländer.
  2. Säkerhetsrådet med fem permanenta och 10 invalda medlemsländer.
  3. Sekretariatet, under ledning av FN:s generalsekreterare.
  4. Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC) som inkluderar 54 medlemsländer.
  5. Internationella domstolen med huvudkontor i Haag, Nederländerna.
  6. Förvaltarskapsrådet

I tillägg, består FN systemet av ett flertal underorgan, som till exempel, UNICEF (United Nations Children's Fund), UNDP (United Nations Development Programme), WFP (World Food Programme) och UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).

För mer information om FN (på engelska):

Senast uppdaterad 12 jun 2024, 09.12