Alternate Text

RepresentationFN, New York

Lokal tid 20:34

Om representationen

Välkommen till Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York.

Representationens uppgift är att representera Sverige, förhandla för och bevaka svenska intressen i FN och FN-organisationerna i New York, i den lokala EU-samordningen samt i kontakterna med andra FN-delegationer i bland annat politiska och ekonomisk-sociala frågor.

Det dagliga arbetet består till mycket stor del av att bevaka de många mötena i till exempel generalförsamlingen och dess olika utskott samt därtill knutna EU-samordningsmöten.

Svenska FN-representationen är bemannad med såväl utsänd som lokalanställd personal, praktikanter och tillresande från regeringskansliet, Sida, andra utlandsmyndigheter och det civila samhället.

Senast uppdaterad 18 mar 2024, 12.06