Alternate Text

RepresentationFN, New York

Lokal tid 21:14

Praktiktjänstgöring vid FN-representationen

Sveriges FN-representation i New York erbjuder praktiktjänstgöring under vår- och höstterminen. FN-representationen har inte praktikanter under sommarmånaderna.

Vid FN-representationen arbetar ett 30-tal personer. Representationens uppgift är att representera Sverige, förhandla för och bevaka svenska intressen i FN och FN­organisationerna i New York, i den lokala EU-samordningen samt i kontakterna med andra FN-representationer i bland annat politiska och ekonomisk-sociala frågor.

Det dagliga arbetet består till stor del av att bevaka de många mötena i till exempel generalförsamlingen och dess olika utskott, samt därtill knutna EU­-samordningsmöten. Möten kan också äga rum på virtuella plattformar.

Din bakgrund och kompetens

FN-representationen söker studenter med god analytisk förmåga och en fallenhet för att uttrycka sig i tal och skrift, samt med följande kvalifikationer:

Studier på motsvarande C- eller D-nivå inom relevant samhällsvetenskapligt ämne, t.ex. juridik, nationalekonomi, statskunskap, mänskliga rättigheter, eller freds- och konfliktkunskap.

Erfarenhet av utlandsvistelse och förmåga att anpassa sig till nya miljöer är önskvärd.

Svenska och engelska är arbetsspråk. Mycket god skriftlig språkbehandling i dessa språk är ett krav.

Övrigt

Praktiken motsvarar en termins studier och ska utgöra en del av en pågående utbildning som leder till examen. Ansökan som baseras på enstaka fristående praktikkurser som inte ingår i något program som leder till examen accepteras inte.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik i utrikesförvaltningen - Praktik - Regeringen.se  

Sökande praktikant måste ha en huvudman, normalt universitet/högskola. Praktik erbjuds inte för att skaffa sig praktisk erfarenhet efter avlagd examen. Praktiken ar oavlönad.

Ansökan skall innehålla personligt brev på svenska, CV, studieresultat/betyg, 2 referenser med kontaktinformation, samt intyg att praktiken ingår som poänggivande del i studierna.

Ansökan skall sändas via e-post med alla dokument bifogade i en enda sammanhållen bilaga.

Email: inga-lena.bengtsson@gov.se

Anöskninsdagen för praktik under höstterminen 2024 har nu passerat. Vi återkommer med information angående praktik till vårterminen 2025.

Vi gör er uppmärksamma på att FN-representationen inte använder verktyget ReachMee för rekrytering av praktikanter. Information finns på våra sociala medier (swedenabroad.com/UN, @SwedenUN) Vi har även direktkontakt med lärosäten och studentnätverk.

Senast uppdaterad 02 apr 2024, 12.23