Alternate Text

RepresentationNew York, FN

Lokal tid 04:14

Lediga tjänster

Svenska FN-representationens uppgift är att företräda Sverige och svenska intressen i FN och dess underorgan i New York. Arbetet sker genom intensivt förhandlingsarbete, en bred utåtriktad verksamhet samt täta kontakter med Stockholm.

Vi har för närvarande inga lediga tjänster. 

Senast uppdaterad 21 nov 2023, 09.44