Verkställande direktören för Södra Karelens handelskammare Mika Peltonen ny svensk honorärkonsul i Villmanstrand

21 apr 2021

Sverige har utnämnt verkställande direktören för Södra Karelens handelskammare, Mika Peltonen, till ny honorärkonsul i Villmanstrand.

Peltonens verksamhetsområde är landskapen Södra Karelen och Södra Savolax. Peltonen tar över som konsul efter rektor emeritus Anneli Pirttilä, som gått i pension.

- Konsulatet är en hedersbetygelse för både Södra Karelen och Södra Savolax i och med att Sverige anser landskapen vara viktiga samarbetspartners inom många olika områden, säger Mika Peltonen.

Som honorärkonsul vill Peltonen upprätthålla och ytterligare stärka de ekonomiska och handelsmässiga samarbetsförbindelserna mellan finskt och svenskt näringsliv. Såväl Södra Karelen som Södra Savolax har en lång tradition av handel med Sverige och att stärka de kulturella banden är minst lika viktigt.

- Både Villmanstrand och S:t Michel är viktiga nav för kultur, utbildning och näringsliv, och följaktligen spelar konsulatet i Villmanstrand en viktig roll för att ytterligare stärka de redan utmärkta relationerna mellan Sverige och Finland. Mika Peltonen är ett viktigt tillskott till vår konsulskår och vi ser fram emot ett givande samarbete med honom, säger Sveriges ambassadör Nicola Clase.

Till konsulatens traditionella uppgifter hör bland annat att informera svenska medborgare i det egna verksamhetsområdet om deras rättigheter och möjligheter att få hjälp i Finland, att lämna ut pass och körkort, att fungera som röstningslokal vid val och att bistå ambassaden i samband med särskilda händelser. En allt viktigare uppgift är också att främja svenskt näringsliv och bilateral handel och att delta i kultursamarbeten tillsammans med ambassaden.

Vicehäradshövding Mika Peltonen är juris magister och kommer från Södra Karelen. Det nya konsulatet i Villmanstrand är beläget på adressen Raatimiehenkatu 20 A. Assistent vid konsulatet är Marjo Okko, servicechef vid Södra Karelens handelskammare.

Sverige har för närvarande 14 konsulat i Finland och ett generalkonsulat i Mariehamn. 

Senast uppdaterad 21 apr 2021, 10.54