Sveriges EU-ordförandeskap 2023

30 dec 2022

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. Ordförandeskapet varar från den 1 januari till den 30 juni. Ordförandeskapet är Sveriges i ordningen tredje – de tidigare ordförandeskapen var 2001 och 2009.

Prioriteringarna för ordförandeskapet 2023 presenterades av statsminister Ulf Kristersson i ett tal inför riksdagen den 14 december.

Det svenska ordförandeskapets fyra prioriteringar är:

  • Säkerhet - enighet
  • Konkurrenskraft
  • Grön omställning och energiomställning
  • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval 

Läs mer om Sveriges EU-ordförandeskap på webbplatsen www.sweden2023.eu. Hashtaggen för ordförandeskapet i sociala medier är #EU2023SE.