Sveriges ambassad renoveras

01 aug 2023

Statens fastighetsverk genomför en omfattande renovering av Sveriges ambassad i Helsingfors. Arbetet inleddes i januari 2023 och beräknas pågå i cirka två år. Ambassadens verksamhet fortlöper som vanligt.

Renoveringen av ambassaden inleds med en grundförstärkning. I samband med det görs också en del ombyggnader för att skapa ändamålsenliga och funktionella kanslilokaler med god arbetsmiljö.

Ambassadbyggnaden vid Salutorget inrymmer kansli, representationsvåning, ambassadörens bostad samt personalbostäder och är i stort behov av upprustning.

Exteriört sker ingen större påverkan förutom en ny tillgänglighetsanpassad entré från passagen till gården. Det sista steget blir att renovera fasaden, vilket beräknas vara klart år 2026.

Bilister och fotgängare påverkas eftersom gångtrafikanter hänvisas till andra sidan Norra esplanaden och fordonstrafiken påverkas genom en sidoförflyttning med sänkt hastighetsgräns. 

Under renoveringen sker ingång till ambassaden via ambassadens innergård. Ingång till innergården sker från Norra esplanaden via ett vaktbås nära hörnet till Helenegatan.

Statens fastighetsverk har skrivit kontrakt med Grundia AB som ansvarar för grundförstärkningen av ambassadbyggnaden och Nordic Rakennus Oy samordnar helheten och genomför ombyggnaden.