Regeringen fattade beslut om att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato

17 maj 2022

Regeringen i Sverige fattade måndagen den 16 maj 2022 ett beslut om att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato.

Beslutet bygger på den säkerhetspolitiska analys som regeringen inbjöd övriga riksdagspartier till och de slutsatser som redovisades i en rapport den 13 maj.

Det är regeringens bedömning att ett svenskt Nato-medlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet mot bakgrund av det i grunden förändrade säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina.

Sveriges säkerhetspolitiska vägval var också föremål för en särskild debatt i riksdagen den 16 maj.

Senast uppdaterad 17 maj 2022, 10.04