Nytt samarbetsprogram ska stärka Sveriges och Finlands civila krishanteringsförmåga

07 jan 2021

Samarbetet mellan Sverige och Finland i frågor som gäller civil krisberedskap och krishantering ska stärkas genom ett nytt sektorsöverskridande samarbetsprogram. Initiativtagare till programmet, som går under namnet Hanaholmen-initiativet och har stöd av båda ländernas regeringar, är Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland.

Programmet omfattar dels ett årligen återkommande högnivåforum med centrala beslutsfattare inom krishantering och beredskap, dels en utbildning med övningsinslag. Programmet inleds 2021 och genomförs i samarbete med Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland och ländernas regeringar.

Finlands och Sveriges statsministrar Sanna Marin och Stefan Löfven konstaterar i ett gemensamt uttalande att initiativet om att fördjupa samarbetet kring civil krisberedskap och krishantering utgör ett utmärkt tillägg till vidareutvecklingen av redan existerande samarbete.

Fokus för programmet ligger inledningsvis på Sverige och Finland, men beredskap finns att utvidga initiativet till att omfatta även de övriga nordiska länderna.

Läs mer om det nya krisberedskapsprogrammet på Hanaholmens webbplats