Meny

Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Manila

Sverige har haft diplomatiska relationer med Filippinerna sedan 1947. Ambassadens huvuduppgift är att representera Sverige och på olika sätt stärka relationerna mellan Sverige och Filippinerna. Fokus i verksamheten ligger på att främja handels- och investeringsutbyte med Filippinerna. Utöver det ekonomiska samarbetet kommer ambassaden ta aktiv del i att stimulera ett ökat samarbete inom områden som kultur, forskning och utbildning och härigenom bidra till en positiv Sverigebild.

Ambassaden ansvarar vidare för den konsulära servicen till de svenskar som bor i eller besöker Filippinerna. Observera dock att ansökningar om ordinarie pass inte kan göras på ambassaden. Passökanden hänvisas till annan svensk ambassad i regionen. Ambassaden kan däremot utfärda provisoriska pass.

Ambassaden handlägger inte viseringsärenden eller ärenden som rör uppehålls- och arbetstillstånd. För Schengenvisering hänvisas till Sveriges ambassad i Bangkok via VFS Global. För uppehålls- och arbetstillstånd hänvisas till ansökningsförfarandet på ambassaden Bangkoks
hemsida - arbetstillstånd och uppehållstillstånd.

 

Ambassadens personal                      

Följande personer arbetar på den svenska ambassaden i Manila, Filippinerna:

 

Harald Fries
Ambassadör

Lennart Jansson
Förste ambassadsekreterare
Biträdande myndighetschef

Lokalanställd personal

Shirley Sanares
Kassör och administrativ handläggare

Giselle Yap
Näringslivsfrämjare

Athena Cartagena
Handläggare för kommunikation och Sverigefrämjande

Jose Visitacion Pavia
Konsulär handläggare

Julian Jara
Konsulär handläggare

Lorry Jean Dativo
Receptionist/ambassadörens sekreterare/administrativ assistent

Jerico Reyes
Chaufför

Ulf Wennblom
Handelssekreterare (Business Sweden)

Ghia Yuson
Projektledare (Business Sweden)
 

Nizelle Sy
Associate (Business Sweden)

 

 

Senast uppdaterad 01 jun 2020, 11.14