Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Manila

Sverige har haft diplomatiska relationer med Filippinerna sedan 1947. Ambassadens huvuduppgift är att representera Sverige och på olika sätt stärka relationerna mellan Sverige och Filippinerna. Fokus i verksamheten ligger på att främja handels- och investeringsutbyte med Filippinerna. Utöver det ekonomiska samarbetet kommer ambassaden ta aktiv del i att stimulera ett ökat samarbete inom områden som kultur, forskning och utbildning och härigenom bidra till en positiv Sverigebild.

Ambassaden ansvarar vidare för den konsulära servicen till de svenskar som bor i eller besöker Filippinerna. Observera dock att ansökningar om ordinarie pass inte kan göras på ambassaden. Passökanden hänvisas till annan svensk ambassad i regionen. Ambassaden kan däremot utfärda provisoriska pass.

Ambassaden handlägger inte viseringsärenden eller ärenden som rör uppehålls- och arbetstillstånd. För Schengenvisering hänvisas till Sveriges ambassad i Bangkok via VFS Global. För uppehålls- och arbetstillstånd hänvisas till ansökningsförfarandet på ambassaden Bangkoks hemsida - arbetstillstånd och uppehållstillstånd.

Senast uppdaterad 20 mar 2024, 22.52