Vi som arbetar på ambassaden är:

 

Liselott Andersson
Ambassadör 

Ola Pihlblad
Ambassadråd
Ambassadörens ställföreträdare

Nadja Gharbi de Maré
Förste ambassadsekreterare
Administration och konsulära frågor

Nora Khidir
Förste ambassadsekreterare
Sverige-, handels- och investeringsfrämjande

Patrik Sandberg
Ambassadråd
Regional säkerhetspolitisk rådgivare 

Ronny Petersson
Förste ambassadsekreterare
Regional säkerhetspolitisk rådgivare 

Urban Hilding
Förste ambassadsekreterare
Migrationsfrågor

Patrik Aronsson
Försvarsattaché
(Resande)

Massoud Biouki
Handelssekreterare
Business Sweden

Ahmad Basel
Kommunikatör

Arabie Youssef
Ambassadörens sekreterare & kassör

Christine Nicolas
Migrationshandläggare 

Nada Houmani
Konsulär och administrativ handläggare

Bana Khdair
Administrativ assistent 

Christel Peterson
Administrativ och konsulär handläggare

Jasmin Dirawi
Främjare och administrativ handläggare

Umesh Babu
Chaufför

 ***

 

 

 

 

Senast uppdaterad 30 jan 2023, 16.05