Representationen

Välkommen till Sveriges ständiga representation vid Europarådet.

Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 46 medlemsstater och sammanlagt över 700 miljoner medborgare. Den svenska representationen är den huvudsakliga länken mellan svenska myndigheter och Europarådet.

Representationens verksamhet inriktas på att driva svensk politik och företräda Sveriges intressen inom Europarådets kärnområden: europeiskt samarbete om demokrati, främja respekt för mänskliga rättigheter samt rättsstatsfrågor.

Ambassadören är Sveriges ständige representant vid ministerkommittén, Europarådets högsta beslutande organ.

Den svenska representationen är belägen nära Europarådets huvudbyggnad och Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

På Sveriges ständiga representation vid Europarådet arbetar sex personer, tre utsända av UD och tre lokalanställda. Ambassadör Robert Rydberg, Chargé d’affaires ai.i, är chef på representationen.

Senast uppdaterad 13 dec 2017, 11.11