2018 års Raoul Wallenberg pris går till ERRC

Europarådets Raoul Wallenberg Pris för extraordinära humanitära prestationer delades ut den 17 januari till det Europeiska centret för Romers rättigheter (ERRC). Priset är ett erkännande av centrets framgångsrika kamp mot diskriminering, rasism mot romer och kränkningar av romers rättigheter, genom innovativa rättsliga åtgärder, faktabaserad forskning och politikutveckling.

Den 17 januari 1945 arresterades Raoul Wallenberg, en svensk diplomat som med hjälp av sin diplomatstatus lyckades rädda tiotusentals judar undan Förintelsen. Raoul Wallenberg priset skapades av Europarådet på initiativ av Sveriges regering och det ungerska parlamentet, och delades ut för första gången 2014.

Thorbjørn Jagland, Europarådets generalsekreterare, sade vid utdelningen av 2018 års pris på 10 000 euro, till Djordje Jovanovic, ERRC-direktören: "Det är beklagligt att individer och samhällen på vår kontinent fortfarande är föremål för övergrepp och misshandel. Pris som detta lyfter fram problem som annars skulle kunna förbises - och ger erkännande till dem som genom extraordinära insatser har arbetat för att motverka dem. " "Jag är glad att säga att 2018 års pris går till en organisation som bryter ner barriärer riktade mot Europas största minoritet, romerna. ERRC är en organisation vars energi, fasthet och tro på rättsstatsprinciperna har säkerställt en leverans av romers rättigheter, en organisation vars mod och beslutsamhet är inspirerande för unga romer och visar dem en framtid full av möjligheter."

Sedan ERRC inrättades år 1996 i Budapest har organisationen, där majoriteten av medarbetarna är romer, fört ärenden till domstolar, inklusive i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och kollektiva klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter. ERRC har kunnat påvisa övergrepp och missförhållanden begångna av polis gentemot romer, felplacering av romska barn i specialskolor, brister i bostäder för romska familjer. Under det gångna året har ERRC initierat fler rättstvister med ett dantal nya fall och tredjepartsinterventioner inför Europadomstolen.

Generalsekreteraren konstaterade att dessa rättsfall har påverkat det sätt som domare och myndigheter tillämpar antidiskrimineringslagar.

Pristagaren till Raoul Wallenbergpriset väljs ut av en jury med sex oberoende personer med erkänd moralisk ställning inom området för mänskliga rättigheter och humanitärt arbete. Juryn utses av Europarådets generalsekreterare, Utrikesdepartementet, kommunen Budapest, Raoul Wallenberg-institutet i Lund, FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och familjen Raoul Wallenberg.

Detta är tredje gången Raoul Wallenbergpriset har delats ut. Elmas Arus, en ung romersk filmregissör från Turkiet, fick priset år 2014 och den andra pristagaren år 2016 var den grekiska föreningen Agkalia, från ön Lesvos, som gav hjälp vid frontlinjen till tusentals flyktingar som då anlände till Europa.

 

Nomineringen till Raoul Wallenbergpriset lämnas in via ett elektroniskt formulär som kan beställas från wallenberg.prize@coe.int. Formuläret och dokumentationen skall lämnas in på engelska eller franska till samma e-postadress. Nomineringsformuläret för Raoul Wallenbergpriset år 2020 skall skickas in under hösten 2019. Exakt datum kommer att publiceras på Europarådets webbplats under våren 2019

Läs mer om ERRC:

http://www.errc.org/

Senast uppdaterad 22 jan 2018, 10.51