Utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbetet, eller biståndet, handlar om att bidra till att skapa förutsättningar för människor i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor.

Biståndet kanaliseras huvudsakligen genom s.k. ”insatser” till olika samarbetsparter som bedriver verksamhet i linje med målen för det svenska utvecklingssamarbetet, bland annat internationella organisationer så som FN, EU och utvecklingsbankerna, svenska och internationella civilsamhällesorganisationer, samt andra statliga myndigheter, akademiska institutioner och privata sektorn. Mer information om samarbetspartner till Sida | Sida

Ambassaden i Bogotá ansvarar för genomförandet av utvecklingssamarbetet med Colombia samt det regionala utvecklingssamarbetet i Latinamerika.

Sverige har även ett omfattande humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete med civila samhället och internationella organisationer, i Colombia och andra länder i Latinamerika, som hanteras direkt av Utrikesdepartementet (UD) och Sida. Mer information om två sorters bistånd | Sida

Länkar:

Senast uppdaterad 26 aug 2022, 09.52

Mer om sveriges utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbetet i Colombia

Här kan du läsa mer om utvecklingssamarbetet med Colombia

Läs mer här om utvecklingssamarbetet med Colombia

Det regionala utvecklingssamarbetet i Latinamerika

Här kan du läsa mer om det regionala utvecklingssamarbetet i Latinamerika.

Läs mer här om det regionala utvecklingssamarbetet i Latinamerika