Utvecklingssamarbetet med Colombia

Utvecklingssamarbetet med Colombia styrs av en bilateral samarbetsstrategi, beslutad av den svenska regeringen, och ska bidra till en hållbar fred och inkluderande utveckling för fattiga människor i konfliktdrabbade områden. Strategin omfattar sammantaget 1 155 miljoner svenska kronor för perioden 2021–2025, varav 1 110 miljoner kronor genom Sida och 45 miljoner kronor genom Folke Bernadotteakademin (FBA).

Sidas* insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Fredliga och inkluderande samhällen

  • Stärkta förutsättningar för demokratiskt genomförande av en förhandlad fred och övergångsrättvisa.
  • Stärkta förutsättningar för fredsbyggande och ökad statlig institutionell närvaro och kapacitet i konfliktdrabbade områden.

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt jämställdhet

  • Stärkta förutsättningar för demokrati och ökad respekt för rättsstatens principer, inklusive minskad korruption och straffrihet.
  • Ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och stärkt skydd och kapacitet för människorättsförsvarare, inklusive miljöförsvarare.
  • Ökad jämställdhet, inklusive minskat könsrelaterat våld och ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser

  • Begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot klimatförändringar.
  • Stärkta förutsättningar för hållbar förvaltning och hållbart nyttjande av naturresurser, ekosystem och biologisk mångfald.

FBA:s (Folke Bernadotteakademin) arbete inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Fredliga och inkluderande samhällen

  • Stärkta förutsättningar för demokratiskt genomförande av en förhandlad fred.
  • Stärkta förutsättningar för fredsbyggande och ökad statlig institutionell kapacitet.
  • Ökad jämställdhet, inklusive möjligheter för lika deltagande i konfliktförebyggande arbete.

*Sida har delegerat genomförandet av samarbetsstrategin med Colombia till Ambassaden i Bogota.  

Läs mer:

Länkar:

Senast uppdaterad 22 jun 2023, 13.30