Praktik på ambassaden

Praktikanter är mycket uppskattade såväl på Utrikesdepartementet (UD) som på de svenska ambassaderna och konsulaten utomlands. Ambassaden i Santiago de Chile erbjuder vanligtvis praktikplats under både vår- och hösttermin.

Vår- och höstterminen 2021 erbjuds dock inga praktikplatser vid ambassaden i Santiago p.g.a spridningen av Covid-19, och den osäkerhet detta medför. För information om praktik vid bl a UD:s enheter i Stockholm gå till regeringen.se.

När ambassaden i Santiago har lediga praktikplatser utlyses dessa på denna sida samt via ambassadens sociala medier @SwedeninChile.

Senast uppdaterad 26 jan 2021, 09.28