Alternate Text

Sveriges ambassadSantiago, Chile

Sveriges ambassad i Santiago de Chile representerar Sverige i både Chile och Peru.

Lokaltid i Chile 21:02

Svenskar i Världen

Svenskar i Världen är utlands- svenskarnas röst i Sverige. De underlättar för svenskar att bo, arbeta och studera utomlands, men även att flytta hem igen. De verkar också för att den internationella kompetensen ska tas tillvara på bästa möjliga vis.

Mer information: Svenskar i Världen - Chile

Senast uppdaterad 09 jul 2021, 09.22