Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan finns i 24 länder runt om i världen och finns till för dig när du är utlandssvensk, turist, student, eller jobbar utomlands.

Mobil präst i Sydamerika

Åsa Ström Broman är mobil präst, som på uppdrag av svenska kyrkan finnas till hands för svenskar som besöker, lever eller arbetar i Sydamerika.

Den ambulerande prästen besöker med jämna mellanrum Chile för att erbjuda det stöd som ryms inom Svenska Kyrkans uppdrag, till exempel stå till tjänst med hem-, sjuk- och fängelsebesök, dop, konfirmation och gudstjänst samt samtal.

Kontakta den mobila prästen

Åsa Ström Broman
Email: asa.strom-broman@svenskakyrkan.se
Telefon +1 91 7582 2182.

Följ den mobila prästen på Facebook för att få information om var hon befinner sig just nu och kommande evenemang: Mobil präst Sydamerika / Svenska kyrkan

Senast uppdaterad 09 sep 2019, 11.59