UD avråder från alla resor

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 31 mars, varefter en ny bedömning kommer att göras. Sveriges regering har beslutat om att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige i syfte att mildra effekterna av coronvirusets utbrott och minska spridningen av Covid-19. Beslutet gäller från den 19 mars och till att börja med under 30 dagar. Det är en exceptionell åtgärd, som inte ska vara längre än nödvändigt. Undantagna från regeln är svenska medborgare, EU-medborgare, medborgare från Storbritanien och medborgare i Schengenanslutna länder (Norge, Schweiz, Lichtenstein och Island). Läs mer under rubriken Covid-19 information nedan.

SENASTE NYHETERNA