UD avråder från resor

Med anledning av spridningen av viruset Covid-19 och den snabbt föränderliga och osäkra situationen avråder UD från icke nödvändiga resor till flera länder. Avrådan för resor från Sverige till Bosnien och Hercegovina är dock hävd. UD avråder således inte från resor till Bosnien och Hercegovina.