Ambassadens personal

På den svenska ambassaden i Dhaka arbetar följande personer:

Alexandra Berg von Linde
Ambassadör 

Ashraful Morshed
Ambassadörens sekreterare

UTVECKLINGSSEKTIONEN

Christine Johansson
Ambassadråd/Ambassadörens ställföreträdare
Utvecklingssamarbete

Anna Guittet
Ambassadråd
Samordnare för Cox Bazar

Daniel Novak
Förste ambassadsekreterare,
Hälsosektor

Vakant
Förste ambassadsekreterare
Demokrati, Mänskliga rättigheter, Jämställdhet

Lisa Andersson 
Förste ambassadsekreterare
Miljö och klimatändringar

Marcus Johannesson 
Förste ambassadsekreterare
Marknadsutveckling, bredare relationer

Yaser Abdelhamid 
Förste ambassadsekreterare
Controller

Rehana Khan
Senior programhandläggare

Mohammad Zahirul Islam
Senior programhandläggare

Reazul Islam
Controller

Mahbubur Rahman
Programhandläggare

Ikramul Sohel
Programhandläggare  

Md. Shawkat Ali Mamun
Administrativ- och ekonomi handläggare, ITP (International Training Programme) handläggare

Munjerin Islam
Sekreterare

POLITIK, FRÄMJANDE OCH KOMMUNIKATION

Gabriel Hjort
Andre ambassadsekreterare
Politik, näringslivsfrämjande och kultur

Tazeen Choudhury
Handläggare, näringslivsfrämjare

Alim Bari
Kommunikation och press

Iftekhar UL Karim 
Främjare 

MIGRATIONSSEKTIONEN

Peter Berg
Förste ambassadsekreterare
Migration

Fredrik Martinsson
Andre ambassadsekreterare
Migration

ADMINISTRATIVA OCH KONSULÄRA SEKTIONEN

Björn Lidell
Förste ambassadsekreterare
Administrativ chef

Stephane Guittet
Tredje ambassadsekreterare
Konsulära och administrativa frågor

Syed Ahmed Ali 
Senior administrativ handläggare

 

Mohammad Shariful Islam
Kassör

LOGISTIK OCH TEKNIK

Shafiqul Alam
Teknisk support

Mohammad Hanif
Transportsamordnare

Shaikh Azam
Chaufför

Kamal Hossein
Chaufför

Bennet Quiah
Chaufför

Ramzan Akanda
Kontorsassistent

 

Senast uppdaterad 18 jan 2018, 09.11