Ambassadens personal

På den svenska ambassaden i Dhaka arbetar följande personer:

Alexandra Berg von Linde
Ambassadör 

Ashraful Morshed
Ambassadörens sekreterare

UTVECKLINGSSEKTIONEN

Maria Stridsman
Ambassadråd/Ambassadörens ställföreträdare
Utvecklingssamarbete

Nayoka Martinez-Bäckström
Förste ambassadsekreterare/Biträdande chef för utvecklingssamarbete
Miljö och klimatändringar

Amanda Weibull
Andra ambassadsekreterare, Controller

Fredrika Norén 
Andra ambassadsekreterare
Programhandläggare Inkluderande Ekonomisk Utveckling

Matilda Svenssson
Andra ambassadsekreterare
Humanitärt bistånd

Daniel Novak
Förste ambassadsekreterare,
Hälsosektor

Paola Castro Neiderstam
Andra ambassadsekreterare
Demokrati, Mänskliga rättigheter, Jämställdhet

Rehana Khan
Senior Programhandläggare

Mohammad Zahirul Islam
Senior Programhandläggare

Reazul Islam
Controller

Mostafizur Rahman
Programhandläggare

Ikramul Sohel
Senior Programhandläggare  

Md. Shawkat Ali Mamun
Administrativ- och ekonomi handläggare, ITP (International Training Programme) handläggare

Supriya Sarkar
Administrativ assistent

POLITIK, FRÄMJANDE OCH KOMMUNIKATION

Lovisa Hofmann
Andra ambassadsekreterare
Politik, näringslivsfrämjande och kultur

Tazeen Choudhury
Handläggare, näringslivsfrämjare

Alim Bari
Kommunikation och press

Iftekhar UL Karim 
Främjare 

MIGRATIONSSEKTIONEN

Gabriella Vidman
Förste ambassadsekreterare
Migration

Fredrik Martinsson
Förste ambassadsekreterare
Migration

ADMINISTRATIVA OCH KONSULÄRA SEKTIONEN

Jakob Etaat
Ambassadråd
Kanslichef

Sanna Tursunow
Tredje ambassadsekreterare
Konsulära och administrativa frågor

Shariful Islam 
Kassör

Tanzeeba Moin 
Senior administrativ handläggare

Logistik och teknik

Shafiqul Alam
Teknisk support

Mohammad Hanif
Transportsamordnare

Shaikh Azam
Chaufför

Kamal Hossein
Chaufför

Bennet Quiah
Chaufför

Abdul Kader
Kontorsassistent

 

Senast uppdaterad 18 jan 2018, 09.11