Om oss

Ambassaden i Dhaka är en fristående myndighet och lyder under Regeringskansliet. Ambassadens uppgift är att representera Sverige och den svenska regeringen i Bangladesh och att främja Sveriges intressen. Tyngdpunkten för ambassadens arbete ligger på svenskt bistånd i Bangladesh med inriktning på hälsa, klimat och miljö, mänskliga rättigheter och inklusive tillväxt - för kvinnor, män, flickor och pojkar som lever i fattigdom, likaväl som politisk och ekonomisk rapportering samt främjande av svenska företags intressen.

Sveriges ambassad i Dhaka representerar utöver Sverige nio europeiska länder i viseringsfrågor, vilket utgör en stor del av ambassadens verksamhet.

Ambassaden tillhandahåller också service till svenska myndigheter, företag, organisationer och enskilda medborgare

Senast uppdaterad 19 apr 2021, 15.18