SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – såddfinansiering

31 aug 2023

Representerar du en organisation inom offentlig, privat eller ideell sektor baserad i Sverige? Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i EU-länderna runt Östersjön och i EU:s östliga grannskap?

Öppen för ansökningar till 20 september

En utlysning gällande såddfinansiering är nu öppen och stänger 20 september 2023. SI utlyser vid samma tidpunkt och med samma stängningsdatum projektmedel för projekt som fokuserar på målgrupper i Ukraina; unga, målgrupper inom akademin (doktorander, postdocs) samt lokal offentlig sektor i Ukraina. Mer information den särskilda utlysningen för ukrainska målgrupper hittar du på https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/ukrainautlysning

Vad är SI Baltic Sea Neighbourhood Programme?

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett program som finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap.

Det finns två olika typer av bidrag att söka: såddfinansiering och samarbetsprojekt.

Såddfinansiering

Under sommaren har SI en utlysning enbart för bidragstypen såddfinansiering. Utlysningen är nu öppen och stänger 20 september september 2023.

Såddfinansiering syftar till att lägga grund för samarbete. Projekt kan till exempel använda såddfinansiering för att:

 • Förbereda ansökningar om ny finansiering (främst EU)
 • Utarbeta koncept och identifiera partners för framtida samarbete

Du och dina samarbetsparter kan ansöka om upp till 400 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 15 månader från projektstart.

Samarbetsprojekt

OBS! Denna bidragstyp går inte att söka i utlysningen som har öppet under sommaren 2023. Nästa utlysning som inkluderar samarbetsprojekt planeras till senhösten 2023.

Finansiering av samarbetsprojekt i syfte att fördjupa och vidareutveckla samarbeten. Projekt kan till exempel:

 • Bygga nätverk och plattformar
 • Utveckla och testa modeller och metoder
 • Ge input till policy och strategi
 • Bygga/sprida kunskap och kompetens

Detta är större projekt som ska bidra till fördjupat, långsiktigt samarbete. Du och dina samarbetsparter kan ansöka om upp till 1 000 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 24 månader från projektstart.

Vem kan söka?

 • En juridisk person baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
 • Ett partnerskap ska omfatta aktörer i minst tre länder (inklusive svensk huvudsökande).
 • Huvudsökande och partnerorganisationer kan till exempel utgöras av:
  • Enskilda organisationer, stiftelser
  • Kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga myndigheter
  • Lärosäten och forskningsinstitut
  • Mellanstatliga organisationer
  • Företag
  • Näringslivets branschorganisationer

Vilka länder ingår i programmet?

Följande länder kan ingå i partnerskapet: Armenien, Azerbajdzjan, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Sverige, Tyskland och Ukraina. Mer information om landsammansättning beskrivs i instruktionen nedan.

Läs mer här

Senast uppdaterad 31 aug 2023, 10.02