ArtNexus i Armenien

27 feb 2023

Det svenskstödda programmet ArtNexus har lanserat sitt första dialogmöte, med titeln ”Att främja Armeniens kreativa sektor och stödja konst- och kulturutövare”.

ArtNexus är ett svenskt initiativ från Konstnärsnämnden. Programmets ändamål är att öka samarbetet mellan Armenien och Sverige inom konst och kultur, genom att bidra till formandet och utökandet av kontakter och partnerskap. Det syftar till att bygga kapacitet, främja konstnärlig frihet samt att utveckla och stärka demokratiska processer.

Ambassadör Patrik Svensson medverkade på eventet för att gratulera både de armeniska och de svenska kollegorna för den lovande starten. Ambassadören uttryckte sina förhoppningar om att programmet kommer fylla sitt syfte och bidra till mer ansvar och förbättrade förhållanden för kulturutövare.

Under eventet deltog biträdande utbildnings- vetenskaps- sport- och kulturminister Artur Martirosyan, programansvarig för Artnexus Liv Weisberg, programkoordinator för ArtNexus Niusha Khanmohammadi, representanter från Jerevans kommun samt flera kulturutövare.

Läs mer om Artnexus-programmet här. 

Senast uppdaterad 28 feb 2023, 11.54