Ambassadör

Niklas Ström är Sveriges ambassadör i Albanien

Niklas Ström tillträdde positionen som Sveriges ambassadör i Albanien i augusti 2023. Innan dess arbetade han som biträdande enhetschef för Enheten för främjande och hållbart företagande vid Utrikesdepartementet. Mellan 2020 och 2023 var han enhetschef vid Utrikesdepartementets ministerkansli. Han har tidigare varit stationerad vid ambassaderna i Dar Es Salaam och Wien samt Sveriges ständiga representation i Genève. Han har en filosofie kandidatexamen i nationalekonomi från Lunds universitet.

Senast uppdaterad 29 aug 2023, 14.47