Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Tirana, Albanien. Sveriges ambassadör till Albanien sedan 2019 är Elsa Håstad.

Utlandsmyndigheten uppgraderades från sektionskansli till ambassad i december 2010. Sedan dess har Sveriges relationer med Albanien utvecklats och diversifierats. 2016 utsågs Johan Ndisi till Sveriges första ambassadör med säte i Albanien. Sedan 2019 är Elsa Håstad Sveriges ambassadör till Albanien. 

Ambassadens huvudinriktning är politisk/ekonomisk rapportering och dialog samt utvecklingssamarbete med Albanien. I synnerhet är ambassadens arbete fokuserat på att stödja Albaniens EU-integration. Sveriges utvecklingssamarbete med Albanien styrs av regeringens strategi för reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021-2027. Strategin inriktar sig på fyra tematiska fokusområden:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet
  • Fredliga och inkluderande samhällen
  • Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser
  • Inkluderande ekonomisk utveckling

Sverige verkar genomgående för att stärka kvinnors rättigheter, resurser och representation.

Utöver detta arbetar ambassaden med att främja handelsrelationerna och det kulturella utbytet mellan Sverige och Albanien. Ambassaden är belägen i Tiranas studentkvarter vilket möjliggör dialog med unga människor.

På vår hemsida kan du finna information om ambassadens arbete och dess personal, nyhetsuppdateringar, information för dig som vill resa till Albanien samt kontaktinformation.

 

Ambassadens personal:

Ambassador Elsa Håstad

Elsa Håstad Ambassadör

Petra Burcher Ambassadråd, chef för utvecklingssamarbetet

Lena Kallmert Ambassadråd, administrativ chef

Johan Willert Förste ambassadsekreterare, Programhandläggare Utvecklingssamarbete, miljö och klimat

Mikaela Karlsson Politisk rapportör

Linda Gjermani Programhandläggare
Utvecklingssamarbete, demokratisk samhällsstyrning och förvaltning

Rezarta Katuçi Programhandläggare
Utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter, gender och anti-korruption 

Ermir Dajci Programhandläggare/programadministratör
Utvecklingssamarbete, marknadsutveckling

Ms Ervilda Smajlaj Programadministratör Utvecklingssamarbete

Ermelinda Xhaja Programhandläggare
Utvecklingssamarbete, demokratisk samhällsstyrning och förvaltning

Valbona Dervishi Projectkoordinator, EU for innovation

Enkelejda Ormenaj Ekonomiadministratör, EU for innovation

Enkeleda Veizaj Lokal administratör

Mikel Smaçi Ansvarig för logistik

Merita Pira Receptionist, personlig assistent till ambassadören

Bashkim Cani Chaufför, konsulär, administrativ assistent

Fatmira Pira Lokalvårdare

Praktikant Brikenda Xhemajli

Praktikant Alexander Wedelin Adolfsson

Senast uppdaterad 19 okt 2022, 10.18