Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Tirana, Albanien.

Utlandsmyndigheten uppgraderades från sektionskansli till ambassad i december 2010. Sedan dess har Sveriges relationer med Albanien utvecklats och diversifierats. 

Ambassadens huvudinriktning är politisk/ekonomisk rapportering och dialog samt utvecklingssamarbete med Albanien. I synnerhet är ambassadens arbete fokuserat på att stödja Albaniens EU-integration. Sveriges utvecklingssamarbete med Albanien styrs av regeringens strategi för reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021-2027. Strategin inriktar sig på fyra tematiska fokusområden:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet
  • Fredliga och inkluderande samhällen
  • Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser
  • Inkluderande ekonomisk utveckling

Sverige verkar genomgående för att stärka kvinnors rättigheter, resurser och representation.

Utöver detta arbetar ambassaden med att främja handelsrelationerna och det kulturella utbytet mellan Sverige och Albanien. Ambassaden är belägen i Tiranas studentkvarter vilket möjliggör dialog med unga människor.

På vår hemsida kan du finna information om ambassadens arbete och dess personal, nyhetsuppdateringar, information för dig som vill resa till Albanien samt kontaktinformation.

 

Senast uppdaterad 19 okt 2022, 10.18