Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Tirana, Albanien!

Sveriges ambassad i Tirana öppnade 2010; Sverige har dock varit engagerat i Albanien sedan 2001 genom vårt utvecklingssamarbete. Relationerna mellan Sverige och Albanien har sedan dess utvecklats och diversifierats. Ett av ambassadens viktigaste mål är att vara en partner till Albanien i dess arbete med att förbereda medlemskap i Europeiska unionen (EU).
Ambassadens fokusområden är utvecklingssamarbete, politisk rapportering och främjande av Sverige samt relationerna mellan svenska och albanska företag.

 

Sveriges  program för reformstöd täcker följande tematiska områden:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet;
  • Fredliga och inkluderande samhällen;
  • Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser;
  • Inkluderande ekonomisk utveckling.

Det totala svenska biståndet till Albanien uppgår till cirka 15 miljoner euro årligen.

 

På vår webbsida kan du hitta information om ambassadens personal, nyhetsuppdateringar, information för dig som vill resa till Albanien och kontaktuppgifter.

 

Senast uppdaterad 19 okt 2022, 10.18