Om ambassadbyggnaden

Byggnaden som inhyser Sveriges ambassad och OSSE-delegationen i Wien är ritad av arkitekt Ludwig Tischler (1840–1906). Den byggdes på 1870-talet på uppdrag av journalisten, förläggaren och politikern Moritz Szeps som behövde ett privatpalats för sig och sin familj. Idag finns här kontor och historiska representationssalar.

Hos familjen Szeps var det ofta fest och här umgicks många av den tidens berömda personer i Wien. Byggnaden tjänade som privatbostad åt flera familjer innan den köptes av svenska staten 1928. Från och med 1930-talet var fasigheten ambassadkansli och residens för den svenska ambassadören i Wien.

1964 flyttade kansliet ut och en genomgripande renovering gjorde om huset till enbart residens för ambassadören. I den senaste renoveringen 2014–2015 gjorde Statens fastighetsverk om planlösningen för att bereda plats åt kontor och ta bort bostadsdelen. Målet var att skapa effektiva kontor för en modern utrikesrepresentation och samtidigt värna om de kulturhistoriska värden som finns i huset. Att göra byggnaden mer miljövänlig var också en viktig faktor.

Den svenska byggnaden på Liechtensteinstraβe 51 är en del av Sveriges kulturarv i utlandet och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV).

Mer information om byggnaden finns att läsa på Statens fastighetsverks hemsida.

Senast uppdaterad 21 jun 2019, 16.24