Om oss

Den svenska ambassaden i Wien är både en FN-delegation och en bilateral myndighet. Ungefär hälften av arbetet på ambassaden ägnas åt multilateral verksamhet, det vill säga samarbete mellan fler än två parter. Här ingår arbetet med bevakningen av de FN-organ som finns i Wien.

Bilateralt arbete innebär samarbete mellan två parter, i detta fall Sverige-Österrike och Sverige-Slovakien. Den prioriterade verksamheten består av bevakning av österrikisk och slovakisk inrikes- och EU-politik, främjande av svenskt näringsliv, information och kulturverksamhet samt konsulära frågor.

Ambassaden delar lokaler och administration med Sveriges ständiga delegation vid Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, OSSE.
Under ambassaden i Wien lyder generalkonsulatet i Bratislava samt fem honorärkonsulat i Österrike belägna i Linz, Graz, Innsbruck, Klagenfurt och Salzburg.

Senast uppdaterad 04 okt 2022, 13.16