Sveriges stöd till de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien

17 feb 2023

Förödelsen efter jordbävningarna i Turkiet och Syrien är stor. Sveriges regering och svenska myndigheter fortsätter sina insatser för att bistå i de drabbade områdena.

Sverige har hittills bidragit med 117 miljoner kronor i stöd till de jordbävningsdrabbade länderna. Totalt 37 miljoner kronor har givits i omedelbara humanitära stöd via Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen och FN:s fond för katastrofbistånd. Genom Sida har ytterligare 80 miljoner kronor gått till FN-organisationer, Svenska Röda Korset och Islamic Relief Sweden. De stödjer med bränsle, matpaket, logi, sjukvård och ambulanser på plats i Syrien. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har genomfört flygtransporter med sjukvårdspersonal, sök- och räddningsteam, hundar och familjetält.

Sverige är en av världens största humanitära givare. I Syrien har vi stora kärnstöd till både FN och Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen. Stöden är avgörande för de humanitära organisationernas kapacitet och beredskap att snabbt kunna hjälpa till, utan att invänta behovsbedömningar, nödappeller och extra stöd från givare.

Senast uppdaterad 06 mar 2023, 09.53