Meny
  • Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Info för svenska företag

Sveriges ambassad och Business Sweden – vårt Handels- och Investeringsråd – kan hjälpa svenska företag som är intresserade av att etablera sig i Zimbabwe eller önskar exportera till Zimbabwe.

Du är välkommen att kontakta Ambassaden om du är intresserad av den zimbabwiska marknaden.

Sveriges ambassad kan:
* Hjälpa dig med allmän information om den ekonomiska utvecklingen och landets rådande företagsklimat.
* Hänvisa dig till rätt institutioner och beslutsfattare. * Hjälpa till med uppföljningen av de första kontakterna.

Business Sweden kan:
* Hjälpa svenska företag som försöker etablera en närvaro i Zimbabwe.
* Hitta och identifiera potentiella köpare, distributörer/agenter, affärspartners i joint ventures, konkurrenter etc.
*  Identifiera partners genom nätverk och erfarenheter i svenskt näringsliv.
* Organisera deltagande i mässor och utställningar, seminarier och konferenser
* Svara på frågor om den svenska exporten

Exportera till Zimbabwe

Svenska företag intresserade av att exportera till Zimbabwe hänvisas vänligen till "Att göra affärer i Zimbabwe" samt Business-Sweden.se för mer information.

Senast uppdaterad 20 jun 2018, 16.19