Meny
  • Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Handel med Zimbabwe

Handeln mellan Sverige och Zimbabwe är begränsad, men har tillväxtpotential då Zimbabwe har en växande marknad med stora möjligheter, bl a inom gruvnäring, energi och jordbruk.

Under 2017 uppgick svensk export till Zimbabwe till 70 miljoner SEK, medan importen från Zimbabwe under motsvarande period var 60 miljoner SEK.

Flera svenska företag finns representerade i Zimbabwe. Därtill har svenska företag med representaion i regionen under senare tid visat intresse för den zimbabwiska marknaden.

Nedan framgår några av de organisationer och institutioner som kan bistå med att främja och underlätta handel och investeringar mellan Sverige och Zimbabwe.

Team Sweden: Samordnat och effektivt exportstöd
* Paraplyorganisation av offentliga myndigheter och företag
* Arbetar tillsammans för att främja svensk export utomlands
*Bistår svenska företags etablering och tillgång till exportmarknader

Fokus:
* Utbyta erfarenheter gällande olika främjandeaktiviteter
* Identifiera och marknadsföra svenska lösningar och system
* Rekommendera och koordinera särskilda åtgärder
* Föra en löpande dialog med näringslivet.

Läs mer om Team Sweden här

Business Sweden
Business Sweden kan bistå såväl svenska företag som är intresserade av den zimbabwiska marknaden som zimbabwiska företag intresserade av att etablera sig på den svenska marknaden.

Läs mer om Business Sweden här.

Export till Sverige
Open Trade Gate är en plattform och informationscentrum för exportörer från utvecklingsländer, främst med fokus på handelsregler, lagar och föreskrifter.

Läs mer om Open Trade Gate Sweden här.

Övrig information
Följande organisationer och institutioner i Sverige som kan bistå med attt identifiera svenska leverantörer, köpare eller sektorer för investeringar:

Svenskt Näringsliv Svenska handelskammaren

Zimbabwe har varit medlem i WTO sedan den 5 mars 1995. Läs mer om Zimbabwes WTO-medlemskap på WTO: s hemsida.

Länkar
Team Sweden 
Business Sweden
Svensk Näringsliv
Sveriges Handelskammare
Zimbabwe och WTO