Meny
  • Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Om Zimbabwe - Basfakta

Officiellt namn Republic of Zimbabwe
Huvudstad Harare ca 1 700 000 inv
Antal invånare 13 miljoner 
Statsskick Republik, enhetsstat
Stats- o regeringschef President Emmerson D. Mnangagwa
   
Yta 390 757 km2 (Sverige 449 964)
Högsta berg Inyangani 2 595 m ö h
Största sjö Kariba (konstgjord)
Angr. länder Botswana, Mocambique, Sydafrika,  Zambia
Andra städer Bulawayo, Gweru, Masvingo, Mutare, 
Folkgrupper Shona ca 70-80 %, Ndebele ca 15-20 %, Bantufolk, vita, asiater
Officiella språk Engelska, Shona, Sindebele
Religion Kristna  60-70 % (däribland 15-27 % katoliker) samt traditionella afrikanska religioner, islam, hinduism m fl

 

Sverige i Zimbabwe

Sverige strävar efter att stödja demokratisk utveckling och förbättra livssituationen för fattiga människor i Zimbabwe. Ambassaden arbetar också för att främja utökat utbyte mellan våra länder inom handel, kultur och andra områden. Ambassaden verkar även för att främja svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige i Zimbabwe. Detta sker genom arrangemang av kulturella evenemang och stöd till olika samarbeten mellan zimbabwiskt och svenskt näringsliv.

Ambassaden företräder Sverige och verkar för att stärka relationerna mellan länderna och folken på alla nivåer i samhället och vill se ett ökat utbyte mellan Sverige och Zimbabwe, både mellan privata och officiella intressen.

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Zimbabwe har en bakgrund i det stöd som Sverige lämnade till befrielserörelserna i kampen för majoritetsstyre och nationell självständighet. Redan tidigare fanns missionsföreträdare från Sverige på plats i Zimbabwe med verksamhet inom utbildning och vård.

Efter självständigheten 1980 inleddes ett generöst biståndssamarbete med landet för att stödja den ekonomiska och sociala utvecklingen, bland annat inom utbildning och hälsovård.

Det övergripande målet för det svenska biståndet i Zimbabwe är en demokratisk utveckling kännetecknad av respekt för de mänskliga rättigheterna. En allvarligt försämrad respekt för de mänskliga rättigheterna ledde 2001 till att svenskt stöd lades om till stöd för det civila samhället och till olika FN-organs insatser. Under senare år har ett tidigare omfattande humanitärt bistånd alltmer ersatts av utvecklingsbistånd.

Ca hälften av det svenska biståndet förmedlas genom multilaterala organisationer. Dit hör UNICEF:s landprogram till stöd för hälsa, utbildning, jämställdhet och skydd av barn, och Afrikanska Utvecklingsbankens program för rehabilitering av infrastruktur för vatten, sanitet och elektrifiering. Den andra hälften av biståndet går till organisationer inom det civila samhället för deras arbete med skydd av mänskliga rättigheter, valobservation, främjande av jämställdhet och arbete mot korruption m.m.

För 2018 uppgår det totala antalet biståndsinsatser till ca 300 miljoner. 

Handel och investeringar

Zimbabwes ekonomi dras med stora svårigheter, men landet har en förhållandevis väl utbildad befolkning med hög och jämlik intagning till skolan, stora naturtillgångar och en underliggande god infrastruktur som dock är allvarligt eftersatt pga. bristande underhåll under senaste årtiondet.

Det kommersiella utbytet mellan Sverige och Zimbabwe har påverkats negativt av den tillbakagång som skedde i landet. I takt med att ekonomin återhämtar sig och en ökad förutsägbarhet om företagens villkor infinner sig, förbättras möjligheterna för ett ökat näringslivssamarbete.

Senast uppdaterad 12 dec 2017, 13.15