Meny
  • Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Rösta utomlands i Zimbabwe

Under 2018 är det vall till riksdag, kommun och landsting. Valet äger rum den 9 september 2018

Du som är röstberättigad och befinner dig i utlandet vid tiden för valen kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller ett konsulat.

Läs mer om rösträtt och röstning på Valmyndighetens webbplats www.val.se. Där finns också särskild information till utlandssvenskar.

Mer information om 2018 valet finns på: http://www.val.se/val_och_folkomrostningar/val2018/index.html 

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer