• Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Förnyelse av pass för vuxna

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass krävs följande vid ansökan om förnyelse:

- Personen måste komma till ambassaden i Harare. Kontakta ambassaden för tidsbokning. (ambassaden.harare@gov.se

- Tidigare pass ska medtas samt giltig fotolegitimation.
Mer om giltig legitimation vid passansökan på Polisens webbplats

- Om passet är stulet/borttappat ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/bortappade passet spärras av passmyndigheten.

- Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas.

- Om du är boende i Sverige ska du lämna in ett personbevis (ej äldre än 1 månad). Kontakta Skatteverket för att få ett personbevis.

- Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.

- Avgift för passet, motsvarar SEK 1 600 i lokal valuta.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Kontakta ambassaden.harare@gov.se för mer information.  

 

- om pass och nationellt id-kort på Polisens webbplats

- om personbevis på Skatteverkets webbplats

 

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer