Meny
  • Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Zimbabwe

Förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år. Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

Följande krävs vid ansökan:

- Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in.

- Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).

- Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

- Barnets tidigare pass ska medtas.

- Avgift för passet, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.


Dokument och blanketter

Kontakt ambassaden.harare@gov.se för mer information. 


Om pass och nationelt id-kort för barn och ungdommar på Polisens webplats 

Blankett - Prövning av svenskt medborgarskap (skrivs ut)

Blankett för vårdnadshavares medgivande 

Om personbevis på Skatteverkets webbplats

 

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer