Meny
  • Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Gifta sig utomlands i Zimbabwe

Sveriges Ambassadör i Zimbabwe eller dennes ställföreträdare kan förrätta borgerlig vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Zimbabwe.

Följande gäller för vigsel på den svenska ambassaden i Harare:

Ambassadören eller dennes ställföreträdare är behöriga att förrätta borgerlig vigsel mellan två svenska medborgare, eller mellan en svensk medborgare och en icke-svensk medborgare som inte är zimbabwier.

Kontakta ambassaden i god tid för vara säker på att reservera önskat datum och klockslag för vigsel.

Hindersprövning för svensk medborgare ska uppvisas innan vigseln. Personuppgifterna för båda makarna ska fyllas i och ansökningsblanketten undertecknaIcke-svensk medborgare ska uppvisa ett av en behörig myndighet i den främmande staten utfärdat intyg att det inte föreligger hinder mot äktenskapets ingående enligt dess lag (äktenskapscertifikat eller motsvarande). Ansökan görs av makarna gemensamt och kan lämnas till ambassaden.

Anmälan om namnändring måste göras före vigseln. Blankett finns på Skatteverkets hemsida. Vid vigselakten ska två vittnen vara närvarande. Om brudparet har egna vittnen med sig måste namnen på dessa lämnas till ambassaden senast dagen före vigseln. Vittnena måste förstå svenska. Om så önskas kan ambassadpersonal fungera som vittnen. Besked härom bör i så fall ges i god tid.

Före vigseln ska båda parternas pass uppvisas. Bevis om förrättad vigsel utfärdas i form av protokollsutdrag. För detta uttages en avgift motsvarande SEK 600. Avgiften betalas i USD. Avgift utgår inte om mannen eller kvinnan har sin hemvist inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde.

Blankett hindersprövning

För mer information besök Skatteverket.

 

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer